LỊCH HỌC THÁNG 11/2020

Cảm xạ, Khí công, Kinh Dịch, Bộ Mạch Thái Tử và Tử Vi

Ngày đăng: 29-10-2020

789 lượt xem

1. Lớp Cảm xạ học ngày thứ 7 (07/11) từ 8h30 đến 11h & chiều (13h đến 15h30)

https://dichhocungdung.com/khoa-hoc-dao-tao/cam-xa-hoc/cam-xa-hoc-can-ban-k-15.html

2. Lớp Kinh Dịch Căn Bản khai giảng ngày thứ 2 (09/11/2020) lúc 19h đến 21h. Học 9 buổi thứ 2,4,6

https://dichhocungdung.com/chia-se/kinh-dich-ung-dung-khoa-2-9-buoi.html

3. Lớp Khí công 

https://dichhocungdung.com/khoa-hoc-dao-tao/khi-cong/khi-cong-duong-sinh-ket-hop-chua-benh.html

Ngày 1: Chủ nhật (08/11)  8h30 đến 11h; 13h đến 15h

Ngày 2: Chủ nhật (15/11) 8h30 đến 11h; 13h đến 15h

 

BỘ MÔN VĂN HÓA PHƯƠNG ĐÔNG DỊCH HỌC ỨNG DỤNG

Website: dichhocungdung.com

FB: https://www.facebook.com/dichhocungdung

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha