Bát San - Lữ Tài

Tìm hiểu về các loại Tiểu Đại Du Niên

Ngày đăng: 30-04-2019

1,875 lượt xem

1. Bát San (đại du niên)
Phục Vị – Sinh Khí – Ngũ Quỷ – Phúc Đức – Lục Sát – Họa Hại – Thiên Y – Tuyệt Mạng

2. Lữ Tài (tiểu du niên)
Phục Vị – Sinh Khí – Thiên Y – Họa Hại – Lục Sát – Ngũ Quỷ – Phúc Đức – Tuyệt Mạng

- Trong nguyên tử học, Bát San (đại du niên) được ví như điện tử, hấp dẫn (hút) hạt nhân, Lữ Tài (tiểu du niên) được ví như hạt nhân đẩy điện tử.

- Trong phong thủy, Bát San (đại du niên) được ví như mặt tiền, Lữ Tài (tiểu du niên) được ví như sơn chủ.
- Bát San (đại du niên) là lực hút giữa các phần tử với nhau, Lữ Tài (tiểu du niên) là lực đẩy giữa các phần tử với nhau.

- Trong con người, phi cung tương tác theo Bát San (đại du niên), sinh cung tương tác theo Lữ Tài (tiểu du niên). Sự tương tác San – Lữ là tương tác Thể – Dụng.

Ngoài 2 loại tương tác trên, còn có 2 loại khác, ít được dùng đến.
3. Sự tương tác giữa các điện tử với nhau, là sự tương tác giữa dụng với dụng, giữa môn với hướng v.v…

4. Sự tương tác giữa thể với thể, giữa sơn chủ với sơn chủ
----------- ----------

Tham khảo bài viết về tranh ảnh
https://dichhocungdung.com/chia-se/y-nghia-va-tac-dung-cua-phuong-phap-tran-trach-bang-tranh-anh-tuong-vat.html

 

BỘ MÔN VĂN HÓA PHƯƠNG ĐÔNG DỊCH HỌC ỨNG DỤNG

Website: dichhocungdung.com

FB: https://www.facebook.com/dichhocungdung

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha