GIỚI THIỆU BỘ MÔN VĂN HÓA PHƯƠNG ĐÔNG

DỊCH HỌC ỨNG DỤNG

Khái quát về Bộ Môn Văn Hóa Phương Đông HCM

Bộ môn văn hóa Phương Đông phía Nam trực thuộc Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người là tổ chức khoa học, công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam (thuộc Mặt trận tổ quốc Việt Nam) có nhiệm vụ tiến hành các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng trên một số lĩnh vực phức tạp về mặt khoa học liên quan đến khả năng đặc biệt của con người và phát triển tiềm năng con người.

Bộ môn chuyên chia sẻ những thông tin bổ ích về vấn đề nghiên cứu khoa học tâm linh đặc biệt là môn Dịch Học. Vì vậy chúng tôi đặt tên chuyên ngành cho bộ môn là Dịch Học Ứng Dụng.

Người phụ trách bộ môn văn hóa Phương Đông là Trưởng bộ môn Văn Hóa Phương Đông nhà nghiên cứu "Nguyễn Hồng Quang". Điện thoại liên hệ: 0919.998.990


Lĩnh vực hoạt động

Hiện nay Dịch Học Ứng Dụng đang cung cấp một số chương trình đào tạo và tư vấn gồm:
 

CẢM XẠ HỌC

KHÍ CÔNG

NHÂN TƯỚNG HỌC

Ý NGHĨA 64 QUẺ DỊCH

DỊCH LÝ HỌC HỆ NHỊ PHÂN

TỬ VI KẾT HỢP TƯỚNG PHÁP

PHONG THỦY BÁT TRẠCH

PHONG THỦY HUYỀN KHÔNG THÁI DỊCH

TƯ VẤN PHONG THỦY

TƯ VẤN LUẬN GIẢI LÁ SỐ TỬ VI

 

Phương châm hoạt động

Bộ Môn Văn Hóa Phương Đông HCM "Dịch Học Ứng Dụng" giúp mọi người tìm hiểu, học hỏi và nghiên cứu để có kiến thức chuyên sâu nhằm phục vụ cho bản thân và xã hội được an vui, hạnh phúc và thành công.

Dịch Học Ứng Dụng luôn đồng hành cùng bạn.

www.dichhocungdung.com

https://www.facebook.com/dichhocungdung