CÔ THẦN QUẢ TÚ, MẬT MÃ CÔ ĐỘC BUỒN BÃ

CÔ THẦN QUẢ TÚ - xét về Tứ Trụ (bát tự)

Ngày đăng: 18-02-2021

1,238 lượt xem

Cổ nhân nói: “Nam kỵ Cô thần, nữ kỵ Quả tú”. Nam gặp Cô thần, sống cô độc, ngạo mạn, dễ đi tu. Nữ gặp Quả tú, khắc phu, quả phụ, xuất gia. Nam cô thần có vợ không thích vợ. Nữ Quả tú, đuổi chồng ra cửa.

Có cả Cô thần và Quả tú ở bát tự đại biểu đồng tính luyến ái. Quân nhân, cảnh sát tiếp xúc nam nhiều cũng ám chỉ vướng vào sao Cô thần, Quả tú.

 

Chi Năm Sinh Cô thần ở chi bát tự đại vận, lưu niên Quả tú ở chi bát tự đại vận, lưu niên
Hợi Tý Sửu Dần Tuất
Dần Mão Thìn Tị Sửu
Tị Ngọ Mùi Thân Thìn
Thân Dậu Tuất Hợi Mùi

 

Người tuổi Hợi – Tý – Sửu kỵ vợ con tuổi Dần, Tuất

Người tuổi Dần – Mão – Thìn kỵ vợ con tuổi Tị, Sửu

Người tuổi Tị – Ngọ – Mùi kỵ vợ con tuổi Thân, Thìn

Người tuổi Thân – Dậu – Tuất kỵ vợ con tuổi Hợi, Mùi

Trích từ Sách Mật Mã Can Chi

https://dichhocungdung.com/chia-se/hue-nang-dich-ly-so.html

 

BỘ MÔN VĂN HÓA PHƯƠNG ĐÔNG DỊCH HỌC ỨNG DỤNG

Website: dichhocungdung.com

FB: https://www.facebook.com/dichhocungdung

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha