Khóa học, Đào tạo

Chuyên tư vấn và đào tạo các khóa học về: Phong Thủy, Dịch học, Tử vi két hợp Tướng Pháp, Cảm xạ học ........