Tứ trụ là môn học nghiên cứu về lá số cuộc đời cho chính mình và người thân

Tứ trụ là môn học nghiên cứu về lá số cuộc đời cho chính mình và người thân. Giúp ta hiểu được ta cần gì, nên và không nên làm gì khi gặp thời vận không tốt.