Luận giải kinh dịch - TIẾN THẦN THOÁI THẦN

Hào động mà biến ra hoặc thoái, hoặc tiến đều là điềm cát hung, có hoạ, có phúc, có mừng, có lo: Tiến thần là tốt, thoái thần là xấu. Tuy nhiên xem việc hung không nên gặp tiến thần, xem việc cát không nên gặp thoái thần.

Ngày đăng: 04-05-2019

6,142 lượt xem

Tiến thần: cùng hành nhưng theo thuận

Hợi -> Tý, Dần -> Mẹo, Tị -> Ngọ, Thân -> Dậu, Sửu -> Thìn, Thìn -> Mùi, Mùi -> Tuất.
 
Thoái Thần: theo chiều nghịch
Tý -> Hợi, Mẹo -> Dần, Ngọ -> Tị, Dậu -> Thân, Mùi -> Thìn, Thìn -> Sửu, Tuất -> Mùi.

Tiến thần là chiều hướng tiến lên ví như cây cối gặp Xuân, như nước gặp nguồn, là điềm tiến phát lâu dài.

Thoái thần là từ đó thối lui như cây cỏ mùa thu mỗi ngày mỗi điêu tàn.

Trích từ sách Dã Hạc

 

BỘ MÔN VĂN HÓA PHƯƠNG ĐÔNG DỊCH HỌC ỨNG DỤNG

Website: dichhocungdung.com

FB: https://www.facebook.com/dichhocungdung

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha