TỬ VI DỊCH SỐ VÀ LINH PHƯƠNG QUẺ 12 HÀO - KHÓA 6

Kinh dịch, linh phương dành cho các bạn đã học qua các khóa kinh dịch. Khai giảng ngày thứ 3 (30/05/2023)

TỬ VI DỊCH SỐ VÀ LINH PHƯƠNG QUẺ 12 HÀO -  KHÓA 6

Chương trình nghiên cứu và đào tạo

KHÓA 6 - Tử vi dịch số và linh phương QUẺ 12 HÀO: 10 buổi

 

Khai giảng ngày thứ 3 (30/05/2023)

Ngày học: thứ 3 và thứ 5 hàng tuần

1. Tổng kết cách luận đoán quẻ 6 hào (1 buổi)

2. Một số phương pháp lập trình và luận đoán tử vi dịch số quẻ 12 hào;

3. Cách làm linh phương tháng, năm và trọn đời theo quẻ 12 hào;

4. Cách làm linh phương tử vi hội từ 2 người trở lên;

5. Một số câu thần chú cần thiết khi hoàn thiện vẽ linh phương;

6. Phương pháp chế hóa tam quẻ kép

7. Thiên can, địa chi hóa quẻ 5 hào  

8. Thực hành và vẽ linh phương

  • Giảng dạy: Nhà nghiên cứu Nguyễn Hồng Quang chuyên gia về Phong Thủy, Quẻ dịch, Cảm xạ học, khí công. Thầy là Trưởng Bộ Môn Văn Hóa Phương Đông thuộc Viện Nghiên Cứu và Ứng Dụng Tiềm Năng Con Người

Thời gian học từ 19h30 đến 21h

Học online qua zoom

Hotline: 0911885938 (zalo 0934051280)

 

 

 

 

BỘ MÔN VĂN HÓA PHƯƠNG ĐÔNG

DỊCH HỌC ỨNG DỤNG

Website: dichhocungdung.com

Email: dichhocungdung@gmail.com

FB: https://www.facebook.com/dichhocungdung

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha