Kinh Dịch Ứng Dụng Khóa 3

Khóa học dành cho các bạn đã và đang nghiên cứu về kinh dịch và hào từ ứng 64 quẻ kép. Khai giảng ngày thứ 2 (10/10/2022)

Kinh Dịch Ứng Dụng Khóa 3

KINH DỊCH ỨNG DỤNG TRONG ĐỜI SỐNG

KHÓA 3 (9 buổi)

Khai giảng thứ 2 (10/10/2022)

Nội dung khóa học gồm:

1. Cách lập lục thân, lục thú

2. Cách tìm can chi của quẻ và hào

3. Ý nghĩa của dụng thần, nguyên thần, cừu thần, kỵ thần, phi thần, phục thần khi dự đoán quẻ dịch.

4. Phương pháp dự đoán kinh dịch theo dã hạc hào từ

5. Tổng hợp dự đoán quẻ 6 hào theo ý nghĩa quẻ 6 hào, theo mai hoa, chu dịch, dã hạc

6. Cách tìm tứ thời của quẻ kép theo kinh dịch hệ nhị phân

7. Chế hóa quẻ kép xấu thành tốt

8. Phân tích hóa giải bấm ấn bằng dịch công

9. Thực hành.

 Kết quả đạt được sau khoá học:

- Hiểu và áp dụng kiến thức đã học vào thực tế trong cuộc sống;

Thông tin về khóa học: gồm 9 buổi và 1 buổi ôn tập miễn phí

Ngày học thứ 2 và thứ 6 hàng tuần

Giảng dạy: Nhà nghiên cứu Nguyễn Hồng Quang chuyên gia về Phong Thủy, Quẻ dịch, Cảm xạ học, khí công. Thầy là Phó Trưởng Bộ Môn Văn Hóa Phương Đông thuộc Viện Nghiên Cứu và Ứng Dụng Tiềm Năng Con Người

Hotline đăng ký: 0911.885.938

Link đăng ký:  https://forms.gle/QkjoPLrquGjruGfh8

 

BỘ MÔN VĂN HÓA PHƯƠNG ĐÔNG

DỊCH HỌC ỨNG DỤNG

Website: dichhocungdung.com

Email: dichhocungdung@gmail.com

FB: https://www.facebook.com/dichhocungdung

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha